Publication
Title
Voor Conscience en vaderland! De uitbeelding van Hendrik Consciences De Boerenkrijg (1853) op de Consciencestoet van 1912
Author
Abstract
Een belangrijk onderdeel van de drukbezochte Consciencefeesten (1912) was een stoet, waarin praalwagens taferelen uit de werken van de Vlaamse schrijver Hendrik Conscience (1812-1833) uitbeeldden. Hoewel het feest de indruk moest wekken dat alle Vlamingen zich eensgezind rond ‘vader Conscience’ schaarden, ging de organisatie ervan niet zonder slag of stoot. Vooral de katholieke vereniging De Burgerkring kreeg stevige kritiek te verduren op haar plannen voor de roman De Boerenkrijg. Terwijl De Burgerkring meende dat haar praalwagens De Boerenkrijg zo waarheidsgetrouw mogelijk afspiegelden, vonden andere, vaak liberale, partijen ze een klerikale aanblazing. In dit artikel beschrijft literatuurhistorica Ulrike Burki hoe dat conflict ontketend én weer opgelost werd. Want hoe groot de interne verdeeldheid ook was, tijdens de feesten zelf moest alles in het teken staan van Vlaamse eensgezindheid.
Language
Dutch
Source (journal)
Vooys: tijdschrift voor letteren. - Utrecht
Publication
Utrecht : 2022
ISSN
0921-3961
Volume/pages
40 :4 (2022) , p. 6-16
UAntwerpen
Research group
Publication type
Subject
External links
Record
Identifier
Creation 05.01.2024
Last edited 08.01.2024
To cite this reference