Publication
Title
Onze goede naam is ermee gemoeid! De romanfiguur Pallieter als (ongewenst) Vlaams symbool in het interbellum (1916-1940)
Author
Abstract
In 1916 publiceerde Felix Timmermans zijn doorbraakroman Pallieter. Terwijl de roman aanvankelijk erg positief werd onthaald, werden vanaf de tweede helft van de jaren 1920 in Nederland en Vlaanderen steeds meer bedenkingen bij zijn literaire en intellectuele peil gemaakt. In deze bijdrage beargumenteer ik dat die latere Pallieter-kritiek in belangrijke mate het product is van de beeldvorming in de vroege kritiek. Meer bepaald: de neiging van de Nederlandse critici om Pallieter als de ultieme belichaming van de Vlaamse volksziel te beschouwen en de daarmee samenhangende politieke recuperatie door de activisten in Vlaanderen. Dat die gepolitiseerde Pallieter ondertussen ook het voorwerp werd van een folkloristische belangstelling bij het brede publiek, zette de deur open voor een geleidelijke problematisering door de literaire kritiek in de tweede helft van het interbellum. Voor een Vlaanderen dat zich over een hoogstaande Vlaamse cultuur probeerde te emanciperen, was de folkloristische vertekening van de romanfiguur immers geen goed uithangbord. En ook in Nederland waar men geleidelijk in de ban raakte van een cultuurkritische afkeer van wat nu ‘massavermaak’ ging heten, raakte de populaire Pallieter in diskrediet. Zo kon het dat de figuur, die oorspronkelijk werd bejubeld als verpersoonlijking van een ‘Vlaamse levenskracht’ de Tweede Wereldoorlog in werd gestuurd als het archetype van een ‘Vlaamse lafheid en levensgulzigheid’.
Language
Dutch
Source (journal)
Wetenschappelijke tijdingen op het gebied van de geschiedenis van de Vlaamse Beweging / Vereniging voor Wetenschap [Gent]; ADVN [Antwerpen] - Gent, 1940, currens
Publication
Gent : Vereniging voor Wetenschap , 2021
ISSN
0774-532X
DOI
10.21825/WT.78956
Volume/pages
80 :4 (2021) , p. 293-335
Full text (Publisher's DOI)
UAntwerpen
Publication type
Subject
External links
Record
Identifier
Creation 05.01.2024
Last edited 08.01.2024
To cite this reference