Publication
Title
Optimaal ontwerpen van gecentraliseerde ventilatiesystemen in niet-residentiële gebouwen
Author
Abstract
In 2023 werd het "FLUX50:Towards Smart Ventiolation in Mid-sized Buildings project" succesvol afgerond, met als focus het ontwikkelen van een prestatiegebaseerde methode die, gedreven door optimalisatie, het ontwerp van een slim ventilatiesysteem als geheel benadert. De nauwe samenwerking tussen de verschillende betrokken kennisinstellingen (UGent, KUL, TUe, Buildwise en UAntwerpen) en industriële partners heeft geleid tot het verkrijgen van waardevolle inzichten en resultaten die bijdragen aan de verbetering van het ontwerp van ventilatiesystemen. Dit artikel gaat dieper in op de rol die EMIB (UAntwerpen) heeft gespeeld tijdens dit project, nl. het ontwikkelen van een geschikte ontwerpstrategie die toelaat om de verworven inzichten in de toekomst te vertalen naar de praktijk.
Language
Dutch
Source (journal)
Heat+ by Techlink
Publication
2023
Volume/pages
09 (2023) , p. 40-44
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 09.01.2024
Last edited 12.01.2024
To cite this reference