Publication
Title
Kroniek Europese rechtspraak in kort bestek 2023 – deel I: Hof van Justitie EU, 8 december 2022, C-694/20, Orde van Vlaamse Balies e.a. / Vlaamse Regering
Author
Abstract
In deze bijdrage wordt het arrest van het Hof van Justitie van 8 december 2022 besproken waarin de richtlijn inzake de meldplicht van intermediairs van grensoverschrijdende agressieve fiscale constructies wordt getoetst aan het recht op privéleven daar waar het ook meldplichten oplegt aan intermediairs die advocaten zijn gebonden door het beroepsgeheim
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen, 1931, currens
Publication
Antwerpen : 2023
ISSN
1782-3463
Volume/pages
16 (2023) , p. 604-606
Full text (open access)
The author-created version that incorporates referee comments and is the accepted for publication version Available from 18.01.2025
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 12.01.2024
Last edited 19.01.2024
To cite this reference