Publication
Title
Voorbij transnationale adoptie: een kritische en meerstemmige dialoog
Author
Abstract
In de afgelopen zeventig jaar zijn naar schatting meer dan 60.000 kinderen, voornamelijk afkomstig uit het Globale Zuiden, onttrokken aan hun eerste ouders/gemeenschappen/naties en geplaatst bij wensouders in de Lage Landen. Hoewel dit fenomeen, bekend als interlandelijke of transnationale adoptie, lange tijd werd beschouwd als een altruïstische en humanitaire praktijk, staat de houdbaarheid van het adoptiesysteem tegenwoordig steeds meer ter discussie. Kritische stemmen uit zowel de praktijk als het onderzoek wijzen op de diepgewortelde ongelijkheden en scheve machtsverhoudingen die onderliggend zijn aan transnationale adoptie. Bovendien hebben geadopteerden in de loop der jaren een cruciale rol gespeeld bij het blootleggen van systematische wanpraktijken. Dit heeft geleid tot de oprichting van onderzoekscommissies om adoptiepraktijken in het heden en verleden te onderzoeken in verscheidene Europese landen, waaronder België (Vlaanderen) en Nederland. Voorbij transnationale adoptie heeft aandacht voor de bredere machtstructeren en sociaal-politieke contexten die transnationale adoptie vormgeven. Het boek bevat 27 bijdragen bestaande uit persoonlijke reflecties, essays en wetenschappelijke artikels en bespreekt verschillende relevante thema’s zoals wanpraktijken, identiteit, verbinding, impact en herstel. Het heeft tot doel om zichtbaarheid te geven aan de stemmen van geadopteerden en hun bondgenoten in de strijd naar rechtvaardigheid, erkenning en herstel en tracht zo een bijdrage te leveren aan het maatschappelijke adoptiedebat.
Language
Dutch
Publication
Brussel : ASP , 2023
ISBN
978-94-6117-531-1
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 14.01.2024
Last edited 19.01.2024
To cite this reference