Publication
Title
Hoe kan de natuur personen met dementie helpen? Het effect van samen tuinieren en wandelen op levenskwaliteit
Author
Abstract
Tuinieren is een zorgaanpak bij mensen met dementie die recent in de aandacht is gekomen. Spontaan zullen deze mensen niet zelf tuinieren, tenzij deze activiteit altijd in hun leven een centrale plaats innam. Tuinieren in groep en met een begeleider lukt veelal wel. Dan is alleen meedoen nodig en niet de handelingen zelf plannen en uitvoeren, wat voor mensen met een cognitief verval te hoog gegrepen is. De essentie is de gevoelsmatige betrokkenheid bij de tuinhandelingen en niet het resultaat ervan. Wat uit gecontroleerd onderzoek duidelijk naar voor komt, is dat tuinieren bij mensen met dementie geagiteerd gedrag doet afnemen en dat ze makkelijker tot zinvolle activiteiten komen.
Language
Dutch
Source (journal)
Huisarts nu: maandblad van de Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Huisartsen. - Brussel
Publication
Brussel : 2023
ISSN
0775-0501 [print]
2405-7827 [online]
Volume/pages
52 :4 (2023) , p. 237-239
Full text (open access)
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 15.01.2024
Last edited 02.06.2024
To cite this reference