Publication
Title
"De beste/hoe kan dat/wie weet/alles is schijn": Paul van Ostaijen een jaar lang herdacht
Author
Language
Dutch
Source (book)
Cultureel jaarboek van de Stad Antwerpen
Publication
1997
Volume/pages
(1997) , p. 9-16
UAntwerpen
Faculty/Department
Project info
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference