Publication
Title
Le passé protestant d'Anvers, une page d'histoire occultée
Author
Abstract
Het was in de Zuidelijke Nederlanden en met name in Antwerpen dat het protestantisme zich het eerst en het krachtigst ontwikkelde. Dat de afloop van de Opstand in de Nederlanden deze ontwikkeling uiteindelijk stopzette en van Antwerpen een bastion maakte van de contrareformatie, was niet te voorspellen. Tegelijkertijd is het precies de religieuze en culturele reconversie van die contrareformatie die er voor gezorgd heeft dat de herinnering aan dat protestantse verleden werd uitgewist, zowel mentaal als in het straatbeeld.
Language
French
Source (journal)
Les Plats Pays [website]
Publication
2024
Medium
E-only publicatie
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Source file
Record
Identifier
Creation 15.01.2024
Last edited 19.01.2024
To cite this reference