Publication
Title
Fiscaal misbruik van lege entiteiten: het voorstel van richtlijn getoetst aan de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid in het Europees recht
Author
Language
Dutch
Source (book)
Gelaagd fiscaal besturen: liber amicorum prof. dr. Nicole Plets
Publication
Knops Publishing , 2024
ISBN
978-94-6035-571-4
Volume/pages
p. 89-125
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 18.01.2024
Last edited 19.01.2024
To cite this reference