Publication
Title
Effecten van gemeentelijke fusies in internationaal perspectief : literatuurstudie
Author
Language
Dutch
Publication
Leuven : Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing , 2024
Volume/pages
67 p.
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 19.01.2024
Last edited 20.01.2024
To cite this reference