Publication
Title
Na Straatsburg ook in Antwerpen slag thuis gehaald : Freddy Horion moet naar instelling kunnen
Author
Abstract
Met een arrest van 13 november 2023 heeft het Antwerpse hof van beroep de Belgische staat bevolen om de wegens roofmoord veroordeelde Freddy Horion binnen de zes maanden op te nemen in een instelling buiten de gevangenis. De uitspraak is het onvermijdelijke gevolg van de veroordeling die ons land in mei opliep voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. De rechters in Straatsburg oordeelden toen dat het verblijf van Horion in de gevangenis onverenigbaar was met het verbod op een onmenselijke en vernederende bestraffing uit artikel 3 EVRM.
Language
Dutch
Source (journal)
De juristenkrant : een actuele kijk op het recht. - Deurne, 1999, currens
Publication
Deurne : 2024
ISSN
1374-3538
Volume/pages
481 (2024) , p. 1-2
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 22.01.2024
Last edited 08.07.2024
To cite this reference