Publication
Title
Farmacotherapie bij seksuele gedragsstoornissen en verstandelijke beperking
Author
Abstract
Achtergrond Seksuele gedragsstoornissen bij personen met een verstandelijke beperking vormen verscheidene uitdagingen, ondanks ontwikkelingen in behandelmogelijkheden en risicotaxatie. Het gebruik van libidoremmende behandelingen in deze populatie is controversieel en onderzoek is niet eenduidig over de geschiktste behandelingsstrategie. Doel Toelichten van farmacotherapie bij seksuele gedragsstoornissen bij personen met een verstandelijk beperking en de medische en ethische overwegingen daarbij. Methode Via een literatuurstudie een overzicht geven van de literatuur, dat vervolgens aan de klinische praktijk werd getoetst. Resultaten We vonden een tekort aan wetenschappelijke onderbouwing van de effectiviteit van farmacotherapie bij seksuele gedragsstoornissen en verstandelijke beperking. Het routinegebruik van libidoremmende medicatie is gecontra-indiceerd. Voor het opstarten van androgeendeprivatietherapie zijn er medische en ethische richtlijnen en contra-indicaties gepubliceerd die gerespecteerd dienen te worden in de algemene populatie. De noodzakelijkheid van farmacotherapie dient nauw gemonitord te worden en aangevuld met psychotherapeutische zorg gericht op de seksuele vaardigheden, attitudes en kennis van de patiënt. Een onderscheid dient gemaakt te worden tussen seksuele gedragsstoornissen van het ‘parafiele type’ en van het ‘seksueel onaangepaste of naïeve type’. Conclusie Multidisciplinaire evaluatie, risicotaxatie en een geïndividualiseerde benadering zijn de hoekstenen van een kwaliteitsvolle behandeling van seksuele gedragsstoornissen bij personen met een verstandelijke beperking.
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor psychiatrie. - Utrecht, 1972, currens
Publication
Utrecht : 2024
ISSN
0303-7339 [print]
1875-7456 [online]
Volume/pages
66 :1 (2024) , p. 30-35
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Source file
Record
Identifier
Creation 23.01.2024
Last edited 24.01.2024
To cite this reference