Publication
Title
Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu : geïntegreerd eindverslag van het onderzoek verricht in 2021, deelrapport Intergetijdengebieden.
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : Universiteit Antwerpen , 2022
Volume/pages
126 p.
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 24.01.2024
Last edited 04.03.2024
To cite this reference