Publication
Title
Van technische laag naar volwaardige omgevingsdimensie
Author
Abstract
De grond onder onze voeten is onbekend en onbemind, een letterlijke black box. Vanuit ruimtelijke invalshoek wordt de ondergrond vaak bekeken als een technische laag, maar mondjesmaat wordt erkend dat ondergronds ruimtegebruik kan bijdragen aan het verhogen van de leefomgevingskwaliteit, zowel bovengronds als ondergronds. De sleutel zit in het erkennen van de ondergrond als waardevolle omgevingsdimensie.
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift Publieke Ruimte
Publication
2023
Volume/pages
48 (2023) , p. 20-23
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 25.01.2024
Last edited 27.01.2024
To cite this reference