Publication
Title
Ontwerpen vanuit de doorsnede : de ondergrond als bouwsteen voor de toekomstbestendige stad
Author
Abstract
Jarenlang vergaten we de wereld onder onze voeten. De ondergrond was als een zwarte doos, een onontgonnen en ondergewaardeerde dimensie. Terwijl de ondergrond zoveel meer is. Een wereld vol kansen om maatschappelijke en ruimtelijke uitdagingen aan te pakken en onze leefomgevingskwaliteit te verhogen. De ondergrond helpt ons om de druk op onze ruimte te verminderen, voorziet ons van voedsel en draagt bij aan behalen van duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. De in deze publicatie gepresenteerde ontwerpstudie Stad x Ruimte brengt het potentieel van de ondergrond aan het licht. De verschillende ontwerpen kaderen de ondergrond in al zijn waarden en diensten. Ze tonen hoeveel rijker een plek is als de ondergrond wordt geïntegreerd in het ontwerp. Daarmee zorgt deze ontwerpstudie voor een nieuw perspectief: de focus op de doorsnede van een plek. Gebouw, ondergrond en openbare ruimte worden in samenhang bekeken, waardoor relaties en synergieën ontstaan. Dit creëert nieuwe opportuniteiten en verrassende pistes in de herontwikkeling van steden. De ontwerpstudie zorgt dat de ondergrond vanaf de start een plek krijgt in het ontwerpproces en dat verschillende partners hiervan doordrongen raken. Het introduceert nieuwe manieren van werken met onder meer lokale besturen en ontwerpers – innoverende en participatieve manieren om via ontwerpend onderzoek nieuwe wegen te bewandelen. De ontwerpvoorstellen smeden nieuwe partnerschappen, verleggen de focus van de bovengrond naar de ‘brede omgeving’ inclusief de ondergrond en dragen zo bij aan de creatie van toekomst- en klimaatbestendige steden.
Language
Dutch
Publication
Mechelen : Public Space , 2022
ISBN
978-94-91789-33-5
Volume/pages
256 p.
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Research group
Publication type
Subject
External links
Record
Identifier
Creation 25.01.2024
Last edited 26.01.2024
To cite this reference