Publication
Title
De ondergrond als publieke ruimte : hoe kan ondergronds ruimtegebruik bijdragen aan een betere leefomgeving?
Author
Abstract
Dit artikel licht resultaten toe uit een beleidsverkenning (departement Omgeving) en een lopend onderzoek (Universiteit Antwerpen) over duurzaam ondergronds ruimtegebruik. Meer specifiek gaan we in op de relatie tussen de ondergrond als leefruimte voor de mens en de manieren waarop dit zorgt voor een verhoging van de leefomgevingskwaliteit. Daarbij komen topics zoals de meerwaarde van ondergronds ruimtegebruik, inspirerende voorbeelden en aandachtspunten voor ondergronds ontwerp aan bod.
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift Publieke Ruimte
Publication
2022
Volume/pages
43 (2022) , p. 34-37
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Source file
Record
Identifier
Creation 25.01.2024
Last edited 27.01.2024
To cite this reference