Publication
Title
Onderzoek naar de gevolgen van het aansluiten van pilootmeanders in de Demervallei, in het kader van het Sigmaplan : geïntegreerd eindverslag van het onderzoek verricht in 2021-2022
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : Universiteit Antwerpen , 2022
Volume/pages
229 p.
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Research on the effects of re-meandering pilot project in the Demer valley
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 29.01.2024
Last edited 31.01.2024
To cite this reference