Publication
Title
Film
Author
Abstract
Sinds het ontstaan van film eind 19de eeuw evolueerde het filmbedrijf in Vlaanderen van een Belgische, overwegend Franstalige sector naar een steeds meer onderscheidende Vlaamse filmsector. Vlaams nationale boodschappen kwamen voornamelijk voor in non-fictie en amateurfilmproducties, terwijl de professionele Vlaamse fictiefilmproductie zich nauwelijks met ‘hot nationalism’ bezig hield. Maar ook deze films bouwden mee aan een ‘banale’ filmische constructie van een Vlaamse natie.
Language
English
Source (journal)
Encyclopedie van de Vlaamse Beweging
Publication
2024
Medium
E-only publicatie
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
The state of the nation in Belgian cinema. A research project on contemporary cinema and (trans)national identities in Belgium.
Screening multiple identities. National, subnational and transnational discourses in post-war Belgian cinema.
The diaspora kino-eye: A multi-methodological research project on diaspora film policies and representations in Flanders (2002-2021).
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Source file
Record
Identifier
Creation 30.01.2024
Last edited 20.03.2024
To cite this reference