Publication
Title
Natuur & gezondheid : van intuïtief verband tot meervoudige maatschappelijke kansen en uitdagingen
Author
Abstract
In binnen- en buitenland buigen wetenschappers van verschillend pluimage zich over de relaties tussen natuur en gezondheid. Zorgverleners en beleidsmakers gaan ermee aan de slag. Dit artikel brengt een inleidende synthese van de kennis en de inzichten, geeft achtergrond en wijst op kennishiaten en bezorgdheden. We verwijzen naar enkele praktijkvoorbeelden op basis van projecten in Vlaanderen, zoals het belang van grote bomen, vergroening van speelplaatsen en natuur rond en in zorginstellingen. Ten slotte gaan we bondig in op wat deze ontwikkelingen betekenen voor het natuurbehoud.
Language
Dutch
Source (journal)
[Natuur.focus]
Publication
2023
Volume/pages
22 :4 (2023) , p. 159-168
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 01.02.2024
Last edited 02.02.2024
To cite this reference