Publication
Title
'De STEK, een sterke zet voor sociale bescherming' : een evaluatieonderzoek naar werkzame principes
Author
Abstract
Diverse studies wijzen op het falen van West-Europese welvaartstaten om volledige sociale bescherming te bieden. Sociale bescherming, in de context van dit onderzoek, betreft de mate waarin een waardig inkomen en toegankelijke hulp- en dienstverlening voor allen gegarandeerd worden. Het initiatief 'De STEK, een sterke zet voor sociale bescherming' van Samenlevingsopbouw (nu: SAAMO) tracht de onderbescherming van mensen in een kwetsbare positie aan te pakken en de sociale bescherming te bevorderen. De STEK fungeert als een cruciale verbinding naar eerstelijnshulp en streeft naar verbetering van sociale bescherming. Voorliggend rapport is het resultaat van de wetenschappelijke opvolging en evaluatie van de STEK en zoomt in op de werkzame principes en kritische randvoorwaarden van de STEK.
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : SAM, Steunpunt Mens en Samenleving vzw , 2019
Volume/pages
252 p.
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 06.02.2024
Last edited 07.02.2024
To cite this reference