Publication
Title
Illegalen en de rechten van de mens: het recht op sociale zekerheid
Author
Language
Dutch
Source (book)
Mensenrechten: jaarboek van het Interuniversitair Centrum Mensenrechten
Publication
Antwerpen : Maklu, 1997
Volume/pages
(1997), p. 179-198
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference