Publication
Title
Illegalen en de rechten van de mens: het recht op sociale zekerheid
Author
Language
Dutch
Source (book)
Mensenrechten: jaarboek van het Interuniversitair Centrum Mensenrechten
Publication
Antwerpen : Maklu , 1997
Volume/pages
(1997) , p. 179-198
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference