Publication
Title
Bespreking van de artikelen 196 en 197 Venn.W.
Author
Language
Dutch
Source (book)
Vennootschapsrecht: artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer / Braeckmans, H. [edit.]
Publication
Antwerpen : Kluwer , 1997
Note
40 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference