Title
Bespreking van de artikelen 196 en 197 Venn.W.
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
bookPart
Publication
Antwerpen :Kluwer, [*]
Source (book)
Vennootschapsrecht: artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer / Braeckmans, H. [edit.]
General
40 p.
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle