Publication
Title
De positie van de overheid als partij in de civiele procedure in België
Author
Language
Dutch
Source (book)
De positie van de overheid als partij in de bestuursrechtelijke respectievelijk civiele procedure : welke bijzonderheden gelden voor de overheid in die procedures en waarom? / Wiggers-Rust, L. [edit.]; Lierman, S. [edit.]
Source (series)
Platform voor publiek- en privaatrecht in dialoog ; 5
Publication
Zutphen : Uitgeverij Paris , 2024
ISBN
978-94-6251-346-4
Volume/pages
p. 97-128
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 13.02.2024
Last edited 14.02.2024
To cite this reference