Publication
Title
Het internationaal huwelijksvermogensrecht en de problematiek van het overgangsrecht (noot onder Rb. Mechelen, 20 november 1995)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen, 1931, currens
Publication
Antwerpen : 1997
ISSN
1782-3463
Volume/pages
60 (1996/1997) , p. 751-753
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference