Publication
Title
Autonomie en cohesie in het Belgische federale financieringssysteem
Author
Abstract
Het financieringsstelsel is van primordiaal belang voor de werking van een federaal systeem. Toch blijft het vaak op de achtergrond in constitutionele theorieën en in politieke en maatschappelijke debatten over de staatshervorming. In deze bijdrage wordt een nieuwe benadering voorgesteld om federalisme te theoretiseren en concrete federale systemen te bestuderen op een wijze die het fiscaal federalisme de plaats geeft die het verdient. Vervolgens gaan we na hoe we het deel over fiscaal federalisme kunnen operationaliseren, en wordt dat toegepast op België.
Language
Dutch
Source (book)
Gelaagd fiscaal besturen: liber amicorum Nicole Plets / Peeters, Bruno [edit.]; et al. [edit.]
Publication
Herentals : Knops Publishing , 2024
ISBN
978-94-6035-571-4
Volume/pages
p. 407-433
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 15.02.2024
Last edited 17.02.2024
To cite this reference