Publication
Title
Onrechtmatige daad, wetten van politie en voorrangsregels in het Belgische internationaal privaatrecht (noot onder Cass., 29 april 1996)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen, 1931, currens
Publication
Antwerpen : 1997
ISSN
1782-3463
Volume/pages
60 (1996/1997) , p. 813-817
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference