Title
Onrechtmatige daad, wetten van politie en voorrangsregels in het Belgische internationaal privaatrecht (noot onder Cass., 29 april 1996)Onrechtmatige daad, wetten van politie en voorrangsregels in het Belgische internationaal privaatrecht (noot onder Cass., 29 april 1996)
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Research group
Government and Law
Publication type
article
Publication
Antwerpen,
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
60(1996/1997), p. 813-817
ISSN
1782-3463
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle