Title
Onrechtmatige daad, wetten van politie en voorrangsregels in het Belgische internationaal privaatrecht (noot onder Cass., 29 april 1996)
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
article
Publication
Antwerpen ,
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
60(1996/1997) , p. 813-817
ISSN
1782-3463
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle