Title
Het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (EVO) en bedingen van forumkeuze in arbeidsovereenkomsten (noot onder Cass., 24 februari 1997)Het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (EVO) en bedingen van forumkeuze in arbeidsovereenkomsten (noot onder Cass., 24 februari 1997)
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Research group
Government and Law
Publication type
article
Publication
Antwerpen,
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
61(1997/1998), p. 1439-1441
ISSN
1782-3463
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle