Publication
Title
Het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (EVO) en bedingen van forumkeuze in arbeidsovereenkomsten (noot onder Cass., 24 februari 1997)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen, 1931, currens
Publication
Antwerpen : 1997
ISSN
1782-3463
Volume/pages
61 (1997/1998) , p. 1439-1441
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference