Publication
Title
De impact van de ontreddering op het platteland op de ongelijkheid in arm Vlaanderen : vermogensongelijkheid in Ninove, 1850-1940
Author
Abstract
In het academisch onderzoek naar economische ongelijkheid bestaat sinds een decennium een consensus dat de ongelijkheid aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog een hoogtepunt bereikte om na de oorlog tot en met de jaren zeventig te dalen om nadien opnieuw toe te nemen. Uit recente empirische data blijkt echter dat bepaalde veronderstellingen die tot die bestaande consensus geleid hebben mogelijk herzien moeten worden. De hypothese is dat het vrij uniek Belgisch stedelijk netwerk dat bestond uit een groot aantal kleine en middelgrote steden ervoor zorgde dat ondanks de vroege industrialisatie van het land de oude economische relaties nog steeds een belangrijke rol speelden. Ondanks de opkomende industrialisatie speelde de agrarische sector immers in de negentiende eeuw nog steeds een grote rol in de stedelijke economie van België. Het onderzoek in dit artikel toont aan dat vermogensongelijkheid in de kleinstedelijke context in België eerder afnam dan in de grote geïndustrialiseerde steden. Deze afname van de ongelijkheid ging gepaard met het afnemend belang van de rurale sector in Ninove. In het licht van deze bevindingen wordt er veronderstel dat naast oorlogen, rampen en progressieve taxatie ongelijkheid in een samenleving ook kon dalen als gevolg van een transformerende samenleving
Language
Dutch
Source (journal)
Het land van Aalst / Geschiedkundige Vereniging Het Land van Aalst. - Aalst, 1949, currens
Publication
Aalst : Geschiedkundige Vereniging Het Land van Aalst , 2023
ISSN
0778-7731
Volume/pages
75 :4 (2023) , p. 129-138
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Source file
Record
Identifier
Creation 16.02.2024
Last edited 20.02.2024
To cite this reference