Publication
Title
De toepassing van Zambrano/Chavez op ouders van in buitenland verblijvende Unieburgerkinderen: recht of voorwendsel?
Author
Abstract
Noot bij HvJ C-459/20, X/Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, Arrest van 22 juni 2023 (Eerste kamer), ­ECLI:EU:C:2023:499. Prejudiciële verwijzing – Burgerschap van de Unie – Artikel 20 VWEU – Recht om vrij op het grondgebied van de lidstaten te reizen en te verblijven – Besluit tot weigering van verblijf, door een lidstaat vastgesteld jegens een derdelander die ouder is van een minderjarig kind dat de nationaliteit van die lidstaat heeft – Kind dat zich buiten het grondgebied van de Europese Unie bevindt en nooit op het grondgebied van de Unie heeft verbleven
Language
Dutch
Source (journal)
SEW : tijdschrift voor Europees en economisch recht. - Zwolle, 1952, currens
Publication
Zwolle : Tjeenk Willink , 2024
ISSN
0165-098X [print]
2213-7408 [online]
Volume/pages
1 (2024) , p. 22-27
Full text (open access)
The author-created version that incorporates referee comments and is the accepted for publication version Available from 18.06.2025
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 20.02.2024
Last edited 19.06.2024
To cite this reference