Publication
Title
Kroniek Europese rechtspraak in kort bestek 2023 - deel 1: Hof van Justitie EU, 22 juni 2023, C-459/20, X/Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen, 1931, currens
Publication
Antwerpen : 2023
ISSN
1782-3463
Volume/pages
87 :16 (2023) , p. 615-617
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Research group
Publication type
Subject
Law 
External links
Record
Identifier
Creation 20.02.2024
Last edited 22.02.2024
To cite this reference