Publication
Title
Voortaan Dokter Bibber? Hof van Cassatie bevestigt voor het eerst de veiligheidsverplichting voor medische hulpzaken als resultaatsverbintenis
Author
Abstract
Het behandelingscontract tussen de arts en de patiënt en het zorgcontract tussen het ziekenhuis en de patiënt kunnen worden aangevuld met een veiligheidsverplichting op basis van de aanvullende werking van de goede trouw in artikelen 1134 en 1135 oud Burgerlijk Wetboek (art. 5.71 BW). De feitenrechter beoordeelt onaantastbaar of een contractuele verplichting een inspannings- of resultaatsverbintenis uitmaakt. De beslissing van de appelrechter om het contract aan te vullen met een resultaatsverbintenis voor het gebruik van veilige medische hulpmiddelen omdat deze verbintenis geen aleatoir karakter vertoont, is naar recht verantwoord. Een resultaatsverbintenis verplicht de schuldenaar om een bepaald resultaat te behalen. De schuldenaar wordt vermoed een contractuele fout te begaan als het beoogde resultaat niet wordt behaald en kan slechts aan zijn aansprakelijkheid ontsnappen door een vreemde oorzaak aan te tonen. Indien het operatieverslag aantoont dat een dormia-katheter disfunctioneerde tijdens de behandeling, ligt het bewijs van de inbreuk op de resultaatsverbintenis voor en staat de contractuele aansprakelijkheid van de arts en het ziekenhuis vast.
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen, 1931, currens
Rechtskundig Weekblad
Publication
Antwerpen : 2024
ISSN
1782-3463
Volume/pages
25 (2024) , p. 984-990
Full text (open access)
The author-created version that incorporates referee comments and is the accepted for publication version Available from 18.06.2025
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 20.02.2024
Last edited 19.06.2024
To cite this reference