Publication
Title
Waarover maken feitelijke samenwoners ruzie? Een empirisch-juridische dwarsdoorsnede van de rechtspraak feitelijke samenwoning
Author
Abstract
In 2018-2019 analyseerden wij samen met 150 masterstudenten Familiaal vermogensrecht aan de KU Leuven 778 recente vonnissen en arresten inzake de vermogensrechtelijke gevolgen van de feitelijke samenwoning. Het onderzoek toonde ten eerste aan dat het merendeel van de gedingen tussen (voormalige) feitelijk samenwonenden handelt over de verdeling van de gezinswoning na een relatiebreuk. Andere rechtsvragen zijn daaraan accessoir. Ten tweede bleek het gemeen recht het meest te kort te schieten bij conflicten over vergoedingen voor investeringen in de goederen van de (ex-)partner. Dergelijke vorderingen (doorgaans gebaseerd op de verrijking zonder oorzaak en de bijdrage in de lasten) worden relatief vaak ingesteld, maar niet vaak toegewezen. Een wettelijke regeling van de feitelijke samenwoning in het Burgerlijk Wetboek zou prioriteit moeten geven aan deze twee rechtsvragen.
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor privaatrecht. - Gent, 1964, currens
Publication
Gent : Story-Scientia , 2023
ISSN
0082-4313
Volume/pages
60 (2023) , p. 405-446
Full text (open access)
The author-created version that incorporates referee comments and is the accepted for publication version Available from 21.03.2025
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 27.02.2024
Last edited 27.03.2024
To cite this reference