Publication
Title
Advies op vraag van de Commissie voor Grondwet en Institutionele vernieuwing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Betreffende het ontwerp van herziening van artikel 7bis van de Grondwet, om een lid toe te voegen dat het dierenwelzijn regelt, nr. 3719/1 (overgezonden door de Senaat), en het samengevoegde voorstel tot herziening van artikel 7bis van de Grondwet, teneinde er het welzijn van de dieren als wezens met gevoel in op te nemen als algemene beleidsdoelstelling van het federale België, de gemeenschappen en de gewesten, nr. 3333/1
Author
Language
Dutch
Publication
2024
Volume/pages
10 p.
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Research group
Publication type
Subject
Law 
External links
Record
Identifier
Creation 29.02.2024
Last edited 29.02.2024
To cite this reference