Publication
Title
Advies op vraag van de Commissie voor Grondwet en Institutionele vernieuwing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Betreffende een voorstel houdende herziening van artikel 23, derde lid van de Grondwet om het recht op een menswaardig leven uit te breiden met het recht op een toereikende en neutrale toegang tot internet (2137), en voorstel houdende herziening van artikel 23 van de Grondwet, teneinde het beginsel van de neutraliteit van de internetnetwerken te verankeren (145).
Author
Language
Dutch
Publication
2024
Volume/pages
9 p.
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Research group
Publication type
Subject
Law 
External links
Record
Identifier
Creation 29.02.2024
Last edited 29.02.2024
To cite this reference