Publication
Title
De juiste afstand tot het verleden: de rol van identiteit van historici
Author
Abstract
Het historisch métier hamert op objectiviteit en een kritische blik ten opzichte van bronnen en het verleden. Daarnaast komt er steeds meer aandacht voor de identiteit van historici en de rol daarvan bij het kijken naar dit verleden. Er is daarbij een duidelijke tweespalt: zij die vinden dat je net wél of net niét qua identiteit moet samenvallen met de groep mensen die je bestudeert.
Language
Dutch
Source (journal)
Over de Muur
Publication
2023
Volume/pages
(2023.10.05)
Medium
E-only publicatie
UAntwerpen
Research group
Publication type
Subject
External links
Source file
Record
Identifier
Creation 04.03.2024
Last edited 05.03.2024
To cite this reference