Publication
Title
Van Liempt, Joz.
Author
Abstract
Joz. Van Liempt (1919-2007) was een spilfiguur in de naoorlogse Vlaamse filmwereld. Via zijn activiteiten binnen de filmkritiek, de katholieke filmbeweging, de televisie en het filmbeleid spande hij zich in voor de culturele autonomie van de Vlaamse filmsector.
Language
Dutch
Source (journal)
Encyclopedie van de Vlaamse Beweging
Publication
2024
Medium
E-only publicatie
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
The state of the nation in Belgian cinema. A research project on contemporary cinema and (trans)national identities in Belgium.
Screening multiple identities. National, subnational and transnational discourses in post-war Belgian cinema.
The diaspora kino-eye: A multi-methodological research project on diaspora film policies and representations in Flanders (2002-2021).
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 05.03.2024
Last edited 20.03.2024
To cite this reference