Publication
Title
Feedbackdashboards en e-courses als ondersteuning voor onderwijsprofessionals bij datagebruik
Author
Abstract
Vanaf 2024 zullen centrale toetsen voor Nederlands en wiskunde geïntroduceerd worden in het basis en secundair onderwijs in Vlaanderen. Het voornaamste doel van deze toetsen is om schoolontwikkeling te ondersteunen en de onderwijskwaliteit te verbeteren. De toetsen kunnen dit doel pas bereiken wanneer onderwijsprofessionals betekenisvolle feedback ontvangen en de vertaalslag wordt gemaakt van feedback naar concrete acties om de klas- en schoolpraktijk te verbeteren. Het Steunpunt Centrale Toetsen in Onderwijs zet daarom ten eerste in op het ontwikkelen van een gebruiksvriendelijk feedbackdashboard waarop de onderwijsprofessionals de feedback vlot kunnen raadplegen en ten tweede op het ontwikkelen van een e-course over datageletterdheid en datagebruik. Via educational design research wordt onderzocht hoe het feedbackdashboard en de e-course volgens experten, literatuur en onderwijsprofessionals moet worden vormgegeven. Om de onderzoeksvragen te beantwoorden werden interviews en focusgroepen afgenomen bij experten (n=25), schoolleiders (n=23), leraren (n=19), lerarenopleiders (n=4) en pedagogisch begeleiders (n=24). Uit de resultaten worden vijf designprincipes gedestilleerd die als basis dienen om het feedbackdashboard en de e-course te ontwikkelen, namelijk (1) de inhoud moet als doordacht, relevant, rijk, en betrouwbaar gepercipieerd worden, (2) de manier waarop de feedback weergegeven wordt faciliteert een accurate interpretatie van de feedback die daarna aan de hand van een e-course verder ondersteund wordt, (3) het feedbackdashboard en de e-course bieden onderwijsprofessionals niet enkel data maar ook handvaten voor doelbewust datagebruik in de praktijk, (4) de opbouw is duidelijk en gebruiksvriendelijk en (5) de noden van de onderwijsprofessionals staan centraal en primeren over technologische aspecten.
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift OnderwijsPraktijk Studies
Publication
2024
DOI
10.54657/TOPS.13961
Volume/pages
(2024) , p. 1-14
Full text (Publisher's DOI)
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 05.03.2024
Last edited 07.03.2024
To cite this reference