Publication
Title
Onderzoek naar de samenstelling en werking van de gemeentelijke en provinciale milieuadviesraden
Author
Abstract
Om meer aandacht te kunnen besteden aan de samenwerking met lokale milieuraden in het licht van participatie aan het milieubeleid besloot de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen aan het HIVA de opdracht te geven om de ongeveer driehonderd lokale “Mina-raden” in Vlaanderen in kaart te brengen. De centrale onderwerpen hierbij zijn de samenstelling en de werking van deze adviesraden. Door middel van een enquête bij gemeentelijke milieu-ambtenaren en bij de leden van deze “Mina-raden” hebben we 1001 verhalen over lokaal milieubeleid verzameld. Deze verhalen stellen ons in staat een overzicht van de samenstelling, werking, (on)afhankelijkheid, inhoudelijke aspecten en relaties met andere gemeentelijke of provinciale adviesraden te geven en tevens een reflectie te maken over participatie in lokaal milieubeleid gekoppeld aan de draagvlakdiscussie.
Language
Dutch
Publication
Brussel : MiNa-Raad , 2001
UAntwerpen
Publication type
Subject
External links
Record
Identifier
Creation 06.03.2024
Last edited 06.03.2024
To cite this reference