Publication
Title
Sectorale uitvoeringsplannen in het Vlaamse afvalbeleid : effectiviteitsanalyse van een planningsinstrument
Author
Abstract
Het HVA heeft binnen het kader van het Steunpunt Milieubeleidswetenschappen, gefinancierd door de Vlaamse overheid, de opdracht gekregen gedurende enkele jaren milieubeleidsevaluaties uit te voeren. Deze publicatie is de eerste output van deze opdracht. Het behandelt het instrument ‘uitvoeringsplan’, een frequent gebruikt instrument in het Vlaamse afvalbeleid. Het rapport evalueert dit instrument over twee lijnen. Enerzijds wordt het in een conceptueel-methodologisch kader geplaatst en anderzijds wordt aan de hand van een case-studie een effectiviteitsanalyse uitgevoerd. Het onderwerp van de case-studie is het uitvoeringsplan Organisch-Biologisch Afval. Het rapport eindigt met conclusies en beleidsaanbevelingen.
Language
Dutch
Publication
Leuven : HIVA , 2003
UAntwerpen
Publication type
Subject
External links
Record
Identifier
Creation 06.03.2024
Last edited 06.03.2024
To cite this reference