Publication
Title
Draagvlakenquête duurzame ontwikkeling : tweede editie = Enquête sur l'existence d'une base sociale au développement durable : deuxième édition
Author
Abstract
In navolging van de eerste draagvlakenquête duurzame ontwikkeling uit 1999, besliste de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) om ook in 2002 een peiling te houden naar de kennis van, de houding tegenover en het gedrag in verband met duurzame ontwikkeling in België. Deze drie aspecten samen vormen het 'draagvlak voor duurzame ontwikkeling in België'. Het onderzoek bestaat enerzijds uit een kwantitatief luik, waarin een enquête werd georganiseerd bij 500 Belgische burgers, en anderzijds uit een kwalitatieve interviewronde bij de zogenaamde 'sleutelfiguren' uit de Belgische maatschappij. Het gaat om ministers, partijvoorzitters, parlementsleden, hoofden van administraties, mediafiguren, wetenschappers, bedrijfsleiders, vertegenwoordigers van werknemers-, werkgevers-, culturele, consumenten-, noord-zuid, en milieuorganisaties, en andere maatschappelijke stakeholders. Het rapport geeft weer hoe zowel de Belgische burgers als de sleutelfiguren aankijken tegen het abstracte begrip 'duurzame ontwikkeling'.
Language
Dutch
Publication
Brussel : Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling/Conseil Fédéral du Développement Durable , 2002
UAntwerpen
Publication type
Subject
External links
Record
Identifier
Creation 06.03.2024
Last edited 06.03.2024
To cite this reference