Publication
Title
Uitvoeringsplan huishoudelijke afvalstoffen 1997-2001
Author
Abstract
In hun hoofdstuk geven de auteurs een historisch overzicht van het afvalbeleid in Vlaanderen; hierin wordt ook het ontstaan en de precieze rol van het uitvoeringsplan toegelicht. De eigenlijke evaluatie gebeurt aan de hand van de verschillende fasen uit de beleidsketen: doelstellingen, operationalisering, uitvoering en resultaten. De conclusie is dat het instrument een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de aanpak van het probleem van de huishoudelijke afvalstoffen. Mits verbetering van een aantal zaken kan het instrument in de toekomst nog worden versterkt.
Language
Dutch
Source (book)
Milieu- en natuurrapport Vlaanderen : beleidsevaluatie: MIRA-BE 2003 / Van Steertegem, M. [edit.]
Publication
Erembodegem : Vlaamse Milieumaatschappij , 2003
Volume/pages
p. 163-196
UAntwerpen
Publication type
Subject
External links
Record
Identifier
Creation 06.03.2024
Last edited 06.03.2024
To cite this reference