Publication
Title
Gevolgen voor economie
Author
Abstract
Sinds 1994 kent Vlaanderen een uitgebreide en systematische milieurapportering. Op vaste tijdstippen brengt het MIRA (Milieurapportering)-team van de VMM (Vlaamse Milieumaatschappij) rapporten uit waarin de staat van het leefmilieu wordt weergegeven. Tegenwoordig omvat MIRA drie producten: een jaarlijks MIRA-T-rapport (T = thema's): hierin staan de indicatoren weergegeven van de milieutoestand; een vijfjaarlijks MIRA-S-rapport (S= scenario's): hierin wordt naar de toekomst gekeken op basis van verschillende (beleids)scenario's; een MIRA-BE-rapport (BE = beleidsevaluatie): dit verschijnt nu voor het eerst. Het nieuwste themarapport bevat een hoofdstuk 'Gevolgen voor de economie', waarin een deel is opgenomen over de 'vergroening van de fiscaliteit'. Kris Bachus (HIVA), Luc Van Ootegem (HIVA en Hogeschool Gent) en Bart Defloor (Hogeschool Gent) zijn de auteurs. Ze hebben het hoofdstuk geschreven op basis van een uitgebreid onderzoek dat ze uitvoeren in opdracht van MIRA. Hierin hebben ze een indicatorenset ontwikkeld die toelaat om periodiek na te gaan of de Vlaamse (en Belgische) fiscaliteit vergroent of niet. Ze hebben hiervoor zowel rekening gehouden met indicatoren die gebaseerd zijn op de inkomsten van bepaalde belastingen, als op de tarieven van de belastingen. De conclusie van de bijdrage aan MIRA-T is dat Vlaanderen een periode heeft gekend van duidelijke vergroening in de (vroege) jaren '90, maar tussen 1998 en 2002 is de situatie ongewijzigd gebleven.
Language
Dutch
Source (book)
Milieu- en natuurrapport Vlaanderen : MIRA-T 2004 / Van Steertegem, M. [edit.]; et al.
Publication
Mechelen : LannooCampus/Vlaamse Milieumaatschappij , 2004
ISBN
90-209-5918-2
Volume/pages
p. 395-410
UAntwerpen
Publication type
Subject
External links
Record
Identifier
Creation 06.03.2024
Last edited 06.03.2024
To cite this reference