Publication
Title
Handhaving : de vergeten schakel in de milieubeleidscyclus?
Author
Abstract
In dit onderzoek werd de vraag gesteld of de beleidsmakers in de fase van de milieubeleidsvorming, stilstaan bij de handhaving die later zal moeten gebeuren m.b.t. de nieuwe regelgeving. De belangrijkste conclusie is dat de beleidsmakers wel veel aandacht hebben voor de spontane nalevingsfactoren; het beleid probeert bv. doelgroepen te betrekken bij de beleidsvorming. Anderzijds stelden we slechts een zeer beperkte aandacht vast voor de klassieke handhavingsfactoren zoals controle en sanctionering, terwijl algemeen bekend is dat hier zich heel wat knelpunten vertonen. De belangrijkste aanbeveling van de studie is dan ook dat de aandacht voor handhaving best op een structurele wijze wordt ingebouwd in het beleidsvormingsproces.
Language
Dutch
Source (book)
Milieu- en natuurrapport Vlaanderen : beleidsevaluatie: MIRA-BE 2005 / Van Steertegem, M. [edit.]
Publication
Aalst : Vlaamse Milieumaatschappij , 2005
Volume/pages
p. 167-200
UAntwerpen
Publication type
Subject
External links
Record
Identifier
Creation 06.03.2024
Last edited 06.03.2024
To cite this reference