Publication
Title
Historisch milieubeleidsevaluatief onderzoek van 15 jaar afvalpreventiebeleid van het Vlaamse Gewest, uitgevoerd door de OVAM - 1991-2005
Author
Abstract
Na 15 jaar Vlaams afvalpreventiebeleid wil de OVAM het gevoerde beleid van 1991 tot en met 2005 op een globale manier evalueren. Deze evaluatie beoogt enerzijds het evalueren en verwerven van inzicht in het aandeel van het Vlaamse preventiebeleid in de eigenlijke preventie-effecten en anderzijds de aanwending van de resultaten van de evaluatie om beleidsaanbevelingen te formuleren teneinde het huidige preventiebeleid te optimaliseren en de afstemming met het materialenbeleid te verbeteren. Deze milieubeleidsevaluatie gebeurde na de opmaak van een historische contextschets die het kader en de belangrijkste gebeurtenissen van 15 jaar Vlaams afvalpreventiebeleid weergeeft. Het HIVA voerde deze milieubeleidsevaluatiestudie uit in samenwerking met Ecolas.
Language
Dutch
Publication
Mechelen : OVAM , 2007
UAntwerpen
Publication type
Subject
External links
Record
Identifier
Creation 06.03.2024
Last edited 06.03.2024
To cite this reference