Publication
Title
Instrumenten voor klimaatbeleid, een multilevelperspectief
Author
Abstract
In dit hoofdstuk geven we een overzicht van de belangrijkste beleidsinstrumenten die kunnen worden ingezet in het kader van het klimaatbeleid, zowel in theorie als in praktijk. Indien argumenten als effectiviteit en efficiëntie worden vooropgesteld, scoren de economische instrumenten, met name milieuheffingen en verhandelbare emissierechten met veiling het beste. Anderzijds hebben ze vaak te kampen met een problematische publieke aanvaarding en politieke haalbaarheid. Subsidies zijn dan weer populair, maar genieten vanuit milieueconomisch perspectief geen voorkeur omwille van een lage effectiviteit (o.a. een probleem van additionaliteit en een reboundeffect) én efficiëntie. Naarmate het ambitieniveau van de doelstellingen van het mitigatiebeleid in de toekomst verder zal verstrengen, zal de noodzaak om milieubelastingen in te zetten nog verder toenemen en kunnen ze mogelijk ooit de centrale instrumenten worden voor het milieubeleid in Europa.
Language
Dutch
Source (book)
Glokaal beleid in Europa : lokaal beleid voor een globale markt: concurrentie of coördinatie binnen de EU? / De Clerq, M. [edit.]; et al.
Publication
Leuven : Acco , 2011
ISBN
978-90-334-8065-2
Volume/pages
p. 289-313
UAntwerpen
Publication type
Subject
External links
Record
Identifier
Creation 06.03.2024
Last edited 06.03.2024
To cite this reference