Publication
Title
Indicatoren voor de vergroening van het belastingstelsel in Vlaanderen : studie uitgevoerd in opdracht MIRA, Milieurapport Vlaanderen, MIRA/2011/05
Author
Abstract
De meeste indicatoren die worden gebruikt om de vergroening van het belastingstelsel te meten, zijn inkomstenindicatoren. Ze geven weer hoeveel inkomsten de overheid heeft gehaald uit een bepaalde milieugerelateerde belasting, al dan niet uitgedrukt ten opzichte van een andere indicator, bijvoorbeeld BBP. Deze indicatoren hebben het voordeel van de internationale vergelijkbaarheid, maar hebben ook een belangrijk nadeel. Een stijging van de inkomstenindicator kan dus worden veroorzaakt door een vergroening van het belastingstelsel, maar evengoed door een toename van de vervuiling. Een tweede type van indicatoren dat we gebruiken om de vergroening van het belastingstelsel te meten zijn de tariefindicatoren. Indien het tarief van een milieugerelateerde belasting stijgt, is dit wel degelijk een vergroening van het belastingstelsel. Anderzijds is uit deze update van de studie van 2004 ook het nadeel gebleken: tarieven of prijzen kan je niet bij elkaar optellen. Om ze te kunnen aggregeren, onderling te vergelijken en hun evolutie in de tijd op te volgen, moet je ze omrekenen naar een index. Het nadeel hiervan is dan weer de vraag hoe sterk elke subindicator moet worden gewogen in de globale index. Daarom voegen we in dit rapport voor het eerst een derde type van indicator toe: het impliciete belastingtarief op energie. Deze indicator drukt uit hoeveel belasting (€) er wordt geheven per ton olie-equivalent finale energieconsumptie. Het voordeel van deze indicator is dat hij de grote nadelen van de twee ‘grote’ types van indicatoren niet heeft. Het nadeel van deze indicator is natuurlijk dat hij enkel over de energiebelastingen gaat. Het zal dus zinvol zijn om in de toekomst de drie types van indicatoren samen te bekijken om uitspraken te doen over de vergroening van het belastingstelsel.
Language
Dutch
Publication
Mechelen : Vlaamse Milieumaatschappij , 2011
ISBN
978-90-804020-7-2
UAntwerpen
Publication type
Subject
Law 
External links
Record
Identifier
Creation 07.03.2024
Last edited 07.03.2024
To cite this reference