Publication
Title
Duurzame ontwikkeling : concept en beleid
Author
Abstract
Dit hoofdstuk geeft een inleiding op het concept en het beleid Duurzame Ontwikkeling. De definitie van het concept en de ontstaansgeschiedenis, internationaal en nationaal, komen aan bod. Vervolgens wordt ingegaan op het Belgische en Vlaamse beleid inzake Duurzame Ontwikkeling en wordt de problematiek van de indicatoren voor duurzame ontwikkeling behandeld.
Language
Dutch
Source (book)
Duurzame ontwikkeling : een multidisciplinaire visie / LONDO
Publication
Leuven : Acco , 2009
ISBN
978-90-334-6874-2
Volume/pages
p. 15-35
UAntwerpen
Publication type
Subject
External links
Record
Identifier
Creation 07.03.2024
Last edited 07.03.2024
To cite this reference