Publication
Title
‘Gesouffleerd door de vrouw-boerin’ : de rol van vrouwen bij de wederopbouw op het platteland
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Jaarboek voor vrouwengeschiedenis. - Nijmegen, 1980 - 2012
Source (book)
Design en gender : van object tot representatie
Publication
Nijmegen : 2011
ISBN
978-90-8964-345-2
Volume/pages
31 (2011) , p. 95-114
UAntwerpen
Publication type
Subject
External links
Record
Identifier
Creation 06.03.2024
Last edited 06.03.2024
To cite this reference