Publication
Title
Klimaatstudie : Vlaams-Brabant klimaatneutraal in 2040: een studie over het bereiken van de doelstelling om de provincie Vlaams-Brabant als grondgebied klimaatneutraal te maken
Author
Language
Dutch
Publication
Futureproofed , 2015
Volume/pages
239 p.
UAntwerpen
Publication type
Subject
External links
Record
Identifier
Creation 08.03.2024
Last edited 08.03.2024
To cite this reference