Publication
Title
Infectierisico van eerstelijnszorgverleners tijdens COVID-19 : een prospectief cohortonderzoek
Author
Abstract
Eerstelijnszorgverleners lopen een groot risico op infectie met SARS-CoV-2. Tijdens de eerste COVID-19-golf (voorjaar 2020) ontbrak het hen aanvankelijk aan persoonlijk beschermingsmateriaal. Tijdens de tweede COVID-19 golf (najaar 2020) was hun infectierisico groter dan tijdens de eerste golf, maar slechts iets hoger dan in de algemene populatie. Persoonlijk beschermingsmateriaal was voldoende aanwezig tijdens de tweede golf.De geïmplementeerde maatregelen boden voldoende bescherming bij patiëntenzorg.
Language
Dutch
Source (journal)
Huisarts nu: maandblad van de Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Huisartsen. - Brussel
Publication
Brussel : 2021
ISSN
0775-0501 [print]
2405-7827 [online]
Volume/pages
50 :6 (2021) , p. 289-294
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 09.03.2024
Last edited 13.03.2024
To cite this reference